[line]

Program XII.konference EurOpen.CZ

Neděle, 24.5.1998 18:00 REGISTRACE  
  VEČEŘE  
Pondělí, 25.5.1998 8:00 REGISTRACE  
8:25 ZAHÁJENÍ KONFERENCE Jan Müller
8:35 OBJEKTOVĚ RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY (ORDBMS) Jaroslav Pokorný
10:00 ADAPTIVNÍ KOMPONENTOVÁ ARCHITEKTURA SYBASE Vladimír Kyjonka
11:00 ARCHITEKTURA A MOŽNOSTI OBJEKTIVNĚ RELAČNÍHO ROZŠÍŘENÍ DATABÁZOVÝCH SERVERŮ INFORMIX Milan Rafaj
12:30 OBĚD  
14:00 SPRÁVA SÍTÍ, PROSTŘEDKY A POUŽITÍ V PRE A.S. Vladimír Müller
18:00 VEČEŘE  
20:00 DIGITÁLNÍ RAZÍTKA Tomáš Weinfurt
Úterý, 26.5.1998
8:30 VÝVOJOVÉ PROSTŘEDÍ NETSCAPE Thierry Tabard
PRODUKTY A ARCHITEKTURA Charles Edouard Vincent
12:30 OBĚD  
13:30 PRÁCE V SEKCÍCH  
19:00 VEČEŘE  
20:00 FAULT TOLERANTNÍ SYSTÉMY Roman Kalač
Středa, 27.5.1998
8:30 PORUŠOVÁNÍ PRÁV V RÁMCI OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ K POČÍTAČOVÝM PROGRAMŮM Jiří Dastych
10:00 ADRESÁŘOVÉ SLUŽBY X.500 Ivan Volný
10:45 DISTRIBUOVANÝ SOUBOROVÝ SYSTÉM CODA Tomáš Hrubý
11:30 MULTIMEDIÁLNÍ KONFERENCE A MBONE Miloš Wimmer
12:30 ZÁVĚR KONFERENCE Jan Müller
12:45 OBĚD