[line]

Program XIII.konference EurOpen.CZ

Neděle, 1.11.1998 18:00 REGISTRACE  
  VEČEŘE  
Pondělí, 2.11.1998 8:00 REGISTRACE  
8:50 ZAHÁJENÍ KONFERENCE Jan Müller
9:00 OPERAČNÍ SYSTÉM FREEBSD Martin Macháček
10:30 PŘESTÁVKA  
10:45 GIGABITOVÉ PÁTEŘNÍ SÍTĚ Petr Lampa
11:50 NA ZNAČKY !
(ÚVOD DO XML/XSL/XLL S PŘIHLÉDNUTÍM K SGML A HTML)
Jan Vlček
12:45 OBĚD  
13:30 PRÁCE V SEKCÍCH  
18:00 VEČEŘE  
VEČER MASS MEDIA CONGLOMERATION AND THE INTERNET QUESTION: A MASS COMMUNICATIONS PERSPECTIVE Todd Nesbitt
Úterý, 3.11.1998
8:30 DATA MINING   Michal Dovrtěl
9:00 PROTOKOL IP SEC Jan Müller
10:30 PŘESTÁVKA  
10:40 PAGING PŘES INTERNET Karel Skokan
11:40 PŘESTÁVKA  
11:45 100% FOTOGRAFIE Z POČÍTAČE Jiří Heller
12:45 OBĚD  
13:30 SBĚRNICE PCI Milan Horkel
15:00 PŘESTÁVKA  
15:15 INTERNET RADIO,
PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI
Petr Khun
16:05 ZÁVĚR KONFERENCE Jan Müller