[line]

Program IV.konference EurOpen.CZ

FULLTEXT Jiří Novák
PREVÁDZKA SIETE EUNET V ČSFR Gejza Büchler, Ivan Leščák
SCO OPEN DESKTOP Petr Houser
STANDARDIZACE OTEVŘENÝCH SYSTÉMŮ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ Jan Müller
ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY EUROPEN Jan Müller
NĚKOLIK POZNÁMEK K VÝBĚRU SŘBD Pavel Vrba
CO JE ZADARMO V INTERNETU Jiří Orság
ZMĚNY V TOP-LEVEL DOMAIN.CS A PLÁN ROZVOJE NEKOMERČNÍCH SÍTÍ V ČSFR Jiří Orság
IDENTIFIKAČNÍ A AUTORIZAČNÍ SERVER KERBEROS Jiří Orság